Nhằm đem đến chất lượng dịch vụ tốt nhất cho khách hàng, HP – edu Store cung cấp cho quý khách những chính sách bảo hành tốt nhất.

ĐỐI VỚI LEGO MINDSTORM 45544, LEGO WEDO 2.0 VÀ JOINMAX WISEBUY EV5

Đối tượng bảo hành Toàn bộ đối tượng điện tử trong bộ (trừ Pin)
Thời gian bảo hành 18 tháng kể từ ngày mua
Chính sách bảo hành 1 đổi 1
Điều kiện bảo hành
Bộ phận bảo hành phải còn nguyên vẹn (không móp, không trầy, không có dấu hiệu bị rơi rớt)
Không bị cấp sai điện áp
Tem bảo hành phải còn nguyên vẹn

ĐỐI VỚI CÁC SẢN PHẨM BÚT 3D

Đối tượng bảo hành Bút 3D
Thời gian bảo hành 6 tháng kể từ ngày mua
Chính sách bảo hành 1 đổi 1
Điều kiện bảo hành
Bút bảo hành phải còn nguyên vẹn (không móp, không trầy, không có dấu hiệu bị rơi rớt)
Không bị cấp sai điện áp
Tem bảo hành phải còn nguyên vẹn

ĐỐI VỚI CÁC SẢN PHẨM KHÁC

KHÔNG BẢO HÀNH