Danh mục: Về chúng tôi

Về chúng tôi

Lời mở đầu: Công nghệ 4.0 đang tiếp cận rất gần với xã hội của chúng ta. Do vậy, việc trẻ nhỏ tiếp xúc với công nghệ sớm giúp chúng có nền tảng tốt cho công việc sau này. Tuy nhiên, việc tiếp cận công nghệ không đúng cách của trẻ nhỏ chính là vấn …