Danh mục: Bài học Ev5

Bài 3 – Xe Có Máng Xúc

Ở bài 3 này, chúng ta hãy cùng nhau cải tiến chiếc xe đã lắp ở bài học hôm trước bằng cách lắp thêm cho nó một cái máng xúc nhé.

Live Mode và Upload Mode

Trong phần mềm Scratch2 For JMD, chúng ta có hai chế độ lập trình là Live Mode (lập trình trực tiếp) và Upload Mode (tải chương trình vào não). Sau đây, chúng ta hãy cùng thử tìm hiểu xem hai chế độ lập trình trên khác nhau ờ chỗ nào nhé! Trước hết, chúng ta …