Buổi 4:

 1. Nhập vào 5 số bất kỳ, đếm số lượng số vừa chia hết cho 2, vừa chia hết cho 5.
 2. Nhập vào 2 số a, b. Xác định coi a có là ước của b hay không.
 3. Nhập vào số n, in ra các ước của n.
 4. Nhập vào số n, xác định coi n có phải là số nguyên tố hay không.

2 bài cuối cùng tuỳ vào năng lực của các bạn, nếu làm được thì ok, không thì thôi. 2 bài trên các bạn phải cố gắng làm được.

Buổi 5:

 1. Nhập vào 3 số a, b và c. Xác định coi c có là ước của cùng a và b hay không, nếu c là ước của cả a và b, in ra “c là ước của cả a và b”. Nếu c chỉ là ước của a hoặc b thì in ra “c là ước của a” hoặc “c là ước của b”.
 2. Nhập vào số n, in ra các ước của n nhưng chỉ in số lẻ.
 3. Nhập vào 2 số a, b. In ra các ước của a và b, đồng thời tìm ước chung lớn nhất của a và b.
 4. Số a được gọi là số hoàn hảo nếu tổng các ước của a (ngoài trừ a) bằng a.
  Ví dụ: số 6 có các ước 1, 2, 3, 6.
  Bỏ số 6 đi, ta được tổng các ước của 6 là 1 + 2 + 3 = 6.
  Vậy số 6 là số hoàn hảo.
  Yêu cầu: Nhập vào một số, xác định coi số đó có phải là số hoàn hảo hay không.

Tương tự ở buổi 4, các bạn chỉ cần cố gắng làm 2 bài đầu, 2 bài sau là bài nâng cao, làm được thì tốt, không làm được thì thôi. Thầy hi vọng các bạn sẽ cố gắng hoàn thành. Ai đã đọc đề thì gõ “done buổi 5” ở phần đặt câu hỏi để thầy biết nhé.

Buổi 6:

 1. Viết chương trình in ra bảng cửu chương từ 1 đến 9
 2. Viết chương trình tìm tất cả các số chia hết cho 7 nhưng không phải bội số của 5, nằm trong đoạn 2000 và 3200 (tính cả 2000 và 3200).
 3. Viết chương trình giải bài toán:
  ax + b = c
  Nhập a, b, c và in ra giá trị x tìm được

Hôm nay thầy cho bài tập về nhà tương đối dễ để các bạn relax 1 bữa, Nghi cố gắng làm nhé.

Buổi 7:

Tèo lập kênh youtube để kiếm thu nhập, youtube yêu cầu phải có tối thiểu 1000 lượt đăng ký thì Tèo mới có thể kiếm tiền từ video của mình.
Với 1000 lượt đăng ký, Tèo sẽ có 1 USD mỗi 1000 lượt xem.
Với 5000 lượt đăng ký, Tèo sẽ có 2 USD mỗi 1000 lượt xem.
Với 10000 lượt đăng ký, Tèo sẽ có 3 USD mỗi 1000 lượt xem.
Với 100000 lượt đăng ký, Tèo sẽ có 10 USD mỗi 1000 lượt xem.
Với 1000000 lượt đăng ký, Tèo sẽ có 50 USD mỗi 1000 lượt xem.
Biết rằng, mỗi tháng Tèo chỉ đăng a video. Ở tháng đầu, mỗi video sẽ có 10000 lượt xem, sau những tháng tiếp theo, video đó sẽ tăng 1000 lượt xem mỗi tháng.
Số lượt đăng ký sẽ không đổi.
Hãy nhập số video Tèo đăng hằng tháng, số lượt đăng ký, số tháng mà Tèo đăng video.
Tính số tiền mà tèo nhận được sau số tháng đã nhập.

Giải trí với 3 bài dễ xong rồi, tuần này thầy chỉ cho 1 bài, tuy nhiên bài này tương đối khó. Các bạn cố gắng làm nhé.

Buổi 8:

 1. Nhập vào 5 số, in ra số lẻ lớn nhất và số chẳn nhỏ nhất. Nếu không có số lẻ nào thì in ra “Không có số lẻ nào”, nếu không có số chẳn nào thì in ra “Không có số chẳn nào”.
 2. Hai số nguyên dương x và y gọi là cặp số đặc biệt nếu thoả mãn a ≤ x2 ≤ b, a ≤ y3 ≤ b và | x2 – y2 | ≤ k.
  Nhập ba số a, b, k và in ra các cặp số đặc biệt.

Buổi 9:

Tuần này thầy cho các bạn relax, không có bài tập về nhà.
Ở buổi số 10, là buổi chúng ta sẽ bắt đầu làm dự án cuối khoá, các bạn hãy thử suy nghĩ ý tưởng cho riêng mình đi nhé.

Buổi 10:

Đây là đề bài cuối khoá của mỗi bạn:

Bài của Nghi:
Nhập vào điểm số 12 môn học trên lớp. Tính điểm trung bình của các môn học (với toán văn nhân 2), sau đó xét loại học sinh theo tiêu chí sau:
Học sinh giỏi: Điểm trung bình các môn học từ 8 trở lên, trong đó điểm trung bình của 1 trong 2 môn Toán, Ngữ văn từ 8 trở lên và không có môn nào dưới 6.5.
Học sinh khá: Điểm trung bình các môn học từ 6,5 trở lên, trong đó điểm trung bình của 1 trong 2 môn Toán, Ngữ văn từ 6,5 trở lên và không có môn nào dưới 5.
Học sinh trung bình: Điểm trung bình các môn học từ 5 trở lên, trong đó điểm trung bình của 1 trong 2 môn Toán, Ngữ văn từ 5 trở lên và không có môn nào dưới 3.5.
Học sinh yếu:
Điểm trung bình các môn học từ 3.5 trở lên, trong đó điểm trung bình của 1 trong 2 môn Toán, Ngữ văn từ 3.5 trở lên và không có môn nào dưới 2.
Học sinh kém: Các trường hợp còn lại.

Bài của Tùng:
Lập trình chương trình chạy theo từng bước sau:
B1: Nhập vào số n
B2: Nhập n số tự nhiên
B3: In lên màn hình những dòng chữ sau:
– Nhập max để tìm số lớn nhất trong *n số trên
– Nhập min để tìm số nhỏ nhất trong *n số trên
– Nhập snt để in ra toàn bộ số nguyên tố trong *n số trên
– Nhập sc để in ra toàn bộ số chẵn
– Nhập sl để in ra toàn bộ số lẻ
– Nhập ch để in ra toàn bộ số chia hết cho một số nào đó
B4: Cho phép nhập lệnh để thực hiện theo yêu cầu
B5: Làm theo yêu cầu của lệnh được nhập, nếu nhập ch thì in ra dòng chữ:
Bạn muốn in ra những số chia hết cho số nào?
B6: Sau khi làm theo yêu cầu, in ra dòng chữ:
Bạn muốn giữ nguyên dãy số cũ hay tạo dãy số mới?
Nếu muốn giữ nguyên dãy số cũ, hãy nhập cu, nếu muốn tạo dãy số mới, hãy nhập moi.
B7: Nếu người dùng nhập cu, quay lại bước 3, còn nếu người dùng nhập moi, quay lại bước 1.

Bài của Khôi:
Một khối hợp kim được kết hợp bởi các kim loại sau: bạc, bạch kim, chì, đồng, kẽm, nhôm, niken, thiếc, vàng và sắt.
Với mỗi loại kim loại đều có giá trị riêng.
Mặc định khi mới chạy chương trình thì:
Giá trị của bạc = 468 000 đồng
Giá trị của bạch kim = 24 000 000 đồng
Giá trị của chì = 44 000 đồng
Giá trị của đồng = 133 000 đồng
Giá trị của Kẽm = 51 000 đồng
Giá trị của Niken = 310 000 đồng
Giá trị của Thiếc = 374 000 đồng
Giá trị của Vàng = 40 000 000 đồng
Giá trị của Sắt = 100 000 đồng
Lập trình thực hiện từng bước sau:
B1: Nhập vào khối lượng của khối hợp kim
B2: Nhập phần trăm của mỗi loại kim loại (sắt không cần nhập).
B3: In ra màn hình những dòng chữ:
– Bạc (giá trị của bạc) đồng một ký
– Bạch kim (giá trị của bạch kim) đồng một ký
– Chì (giá trị của chì) đồng một ký
– Kẽm (giá trị của kẽm) đồng một ký
– Nhôm (giá trị của nhôm) đồng một ký
– Niken (giá trị của niken) đồng một ký
– Thiếc (giá trị của thiếc) đồng một ký
– Vàng (giá trị của vàng) đồng một ký
– Sắt (giá trị của sắt) đồng một ký
Bạn có muốn cập nhật lại giá trị không?
Nhập co để cập nhật lại giá trị, nhập không để bỏ qua.
B4: Nếu người dùng nhập co, ta cho người dùng nhập lại tất cả các giá trị
B5: Lưu các giá trị lại
B6: In ra giá trị của khối hợp kim
B7: Quay lại B1

Level 2:

Buổi 3:

 1. Viết hàm tìm ra số lớn nhì của một dãy số
  Nhập vào n dãy số, mỗi dãy số có m số (n và m nhập từ bàn phím). Dùng hàm trên tìm ra số lớn nhì của mỗi dãy số.
 2. Viết hàm tìm ra UCLN của hai số bất kỳ.
  Nhập vào m số, sau đó ta nhập VỊ TRÍ 2 số bất kỳ trong dãy số trên, rồi in ra UCLN của 2 số đó.
  VD: ta nhập m = 3, sau đó nhập 3 số trong dãy là:
  [23, 32, 14]
  Sau đó, ta nhập vị trí của 2 số bất kỳ (số đầu tiên là vị trí 1).
  VD: ta nhập vị trí 2 và 3
  Tức ta tìm và in ra UCLN của 2 số 32 và 14

Buổi 4:

Thầy xin lỗi các bạn, vì có nhiều việc quá nên thầy quên mất cho bài tập cho các bạn.

 1. Nhập vào bán kính R, vẽ cung tròn bằng 2/5 đường tròn có bán kính đã nhập.
 2. Nhập vào 10 số, sau đó vẽ đồ thị như sau:

Với giá trị của mỗi đỉnh nhọn là từng con số đã nhập, độ rộng của một đỉnh nhọn các bạn có thể chọn tuỳ ý.

Các lệnh đã học:

 • .forward(x): tiến về phía trước x đơn vị
 • .goto(x,y): đi đến tọa độ x,y
 • .left(x): quay sang trái x độ
 • .right(x): quay sang phải x độ
 • .penup(): nhấc bút lên
 • .pendown(): hạ bút xuống
 • .color(x): lựa chọn màu mực
 • .speed(x): thiết lập tốc độ vẽ

Thầy Điền.

0 0 vote
Article Rating